Послуги

Місце надання послуги
м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 52 (основний офіс)
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.
Результат надання послуги
Видача рішення Калуської міської ради про передачу у власність, надання в постійне користування, в оренду земельної ділянки комунальної власності. Або: Відмова (з посиланням на чинне законодавство та мотивацією відмови)

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява.
  2. Копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу та ідентифікаційний номер.
  3. 3. Документація із землеустрою, належним чином засвідчена та погоджена в установленому законом порядку відповідними службами, крім земельної ділянки зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення.
  4. 4. Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
  5. Копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на поточний рік - при наданні в оренду земельної ділянки (у разі наявності).
  6. Для укладення договору оренди землі на новий строк додається проєкт договору оренди землі у 3-х примірниках, підписаний заявником та розроблений відповідно до типової форми затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 03.03.2004 року № 220 та із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ№ 1724 від 13.12.2006,№ 780 від 03.09.2008, № 843 від 23.11.2016, № 890 від 22.11.2017, № 650 від 22.07.2020.

  Примітка:

  - копія довіреності належним чином засвідчена (у разі коли заява подається уповноваженим представником);

 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України (назва, частина, стаття)

  ст.ст. 12, 92, 93,116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 186-1 Земельного кодексу України;

  ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

  Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)

  Закон України «Про землеустрій»

  Закон України «Про оренду землі»

  Закон України «Про державний земельний кадастр»

  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

  Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

  Закон України «Про адміністративні послуги»

  Акти Кабінету Міністрів України

  (назва, дата та номер, пункт)

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг центри надання адміністративних послуг» (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р)

  Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

  -

  Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

  Рішення Калуської міської ради від 30.07.2020 № 3332 «Про організацію роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради» (зі змінами від 25.02.2021 № 273), від 23.12.2020 № 137 «Про внесення змін до структури виконавчого комітету Калуської міської ради», рішення Калуської міської ради від 20.12.2019 №2826 «Про Управління земельних відносин Калуської міської ради»