Послуги

Місце надання послуги
м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 52 (основний офіс)
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги (у разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк-на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).
Результат надання послуги
Видача рішення Калуської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Або: Відмова (з посиланням на чинне законодавство та мотивацією відмови)

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Клопотання, в якому зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення.
  2. Копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу та ідентифікаційний номер.

  3.Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування                                                                                                          земельної ділянки.

  1. Погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) – при наданні у власність.
  2. Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки) – при наданні у користування.
  3. Документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства) – для надання у власність в межах норм безплатної приватизації.

  Примітка:

  - копія довіреності належним чином засвідчена (у разі коли заява подається уповноваженим представником);

  - перелік документів передбачений п. 9 надається у належним чином засвідчених копіях.

 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України (назва, частина, стаття)

  ст. ст.12, 92, 93, 118, 120, 122, 123  Земельного кодексу України

  ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

  ст.. 25, 26 Закону України «Про землеустрій»

  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

  Закон України «Про Державний земельний кадастр»

  Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

  Закон України «Про адміністративні послуги»

  Акти Кабінету Міністрів України

  (назва, дата та номер, пункт)

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг центри надання адміністративних послуг» (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р)

  Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

  -

  Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

  Рішення Калуської міської ради від 30.07.2020 № 3332 «Про організацію роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради» (зі змінами від 25.02.2021 №273), від 23.12.2020 № 137 «Про внесення змін до структури виконавчого комітету Калуської міської ради», рішення Калуської міської ради від 20.12.2019 №2826 «Про Управління земельних відносин Калуської міської ради»