Послуги

Місце надання послуги
м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 52 (основний офіс)
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги (у разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк-на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).
Результат надання послуги
Видача рішення Калуської міської ради про надання дозволу виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Або: Відмова (з посиланням на чинне законодавство та мотивацією відмови)

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява.
  2. Копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу та ідентифікаційний номер.
  3. Належним чином засвідчена копія документа, що посвідчує право власності на будівлі та споруди у разі наявності будівель та споруд на земельній ділянці.
  4. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (державний акт на право постійного користування землею або договір оренди землі) (у разі наявності).
  5. Копія рішення, ухвали, постанови судів, що набрали законної сили (у разі наявності).
  6. Графічні матеріал, на якому зазначено об’єкт інвентаризації та його розміри.

  Примітка:

  - копія довіреності належним чином засвідчена (у разі коли заява подається уповноваженим представником);

  - перелік документів передбачений п. 9 надається у належним чином засвідчених копіях.

 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України (назва, частина, стаття)

  ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

  ст. ст. 12, 79-1, 83, 123, 134  Земельного кодексу України

  ст. 25, 26, 57 Закону України «Про землеустрій»

  Закон України «Про Державний земельний кадастр»

  Закон України від 24.03.2022 № 2145-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стан»

  Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

  Закон України «Про адміністративні послуги»

  Акти Кабінету Міністрів України

  (назва, дата та номер, пункт)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р)

  Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

   

  -

  Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

  Рішення Калуської міської ради від 30.07.2020 № 3332 «Про організацію роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради» (зі змінами від 25.02.2021 № 273), від 23.12.2020 № 137 «Про внесення змін до структури виконавчого комітету Калуської міської ради», рішення Калуської міської ради від 20.12.2019 №2826 «Про Управління земельних відносин Калуської міської ради»