Послуги

Місце надання послуги
м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 52 (основний офіс)
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги (у разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк-на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).
Результат надання послуги
Видача рішення Калуської міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення» Або: Відмова (з посиланням на чинне законодавство та мотивацією відмови)

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява.
  2. Копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу та ідентифікаційний номер належним чином засвідчені.
  3. Розроблений та належним чином погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення.
  4. Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі наявності).

  Примітка:

  копія довіреності належним чином засвідчена (у разі коли заява подається уповноваженим представником).

 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України (назва, частина, стаття)

  ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»

  ст.ст. 12, 79-1, 102-1, 186 Земельного кодексу України;

  ст. ст. 25, 50, 51, 55 Закону України «Про землеустрій»

  Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

  Закон України «Про адміністративні послуги»

  Акти Кабінету Міністрів України

  (назва, дата та номер, пункт)

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг центри надання адміністративних послуг» (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р)

  Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

  -

  Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

  Рішення Калуської міської ради від 30.07.2020 № 3332 «Про організацію роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради» (зі змінами від 25.02.2021 № 273), від 23.12.2020 № 137 «Про внесення змін до структури виконавчого комітету Калуської міської ради», рішення Калуської міської ради від 20.12.2019 №2826 «Про Управління земельних відносин Калуської міської ради»