Послуги

Місце надання послуги
м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 52 (основний офіс)
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги (у разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк-на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).
Результат надання послуги
Видача рішення Калуської міської ради про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності Або: Відмова (з посиланням на чинне законодавство та мотивацією відмови)

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява.
  2. Копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу та ідентифікаційний номер.
  3. 3. Графічний матеріал на якому зазначено місце розміщення земельних ділянок, які об’єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку та площі земельних ділянок.
  4. Щодо земельної ділянки, що перебуває у заставі - згода землекористувача, заставодержателя, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально.
  5. Щодо земельної ділянки, що перебуває у користуванні – згода землекористувача справжність підпису на якій засвідчується нотаріально.
  6. Документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди) розташовані на цій земельній ділянці (у разі наявності).
  7. 7. Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

  Примітка:

  - копія довіреності належним чином засвідчена (у разі коли заява подається уповноваженим представником);

  - перелік документів передбачений п. 9 надається у належним чином засвідчених копіях.

 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України (назва, частина, стаття)

  ст.ст. 12, 79¹, 123  Земельного кодексу України;

  ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

  ст.ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій»

  Закон України «Про Державний земельний кадастр»

  Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

  Закон України «Про адміністративні послуги»

  Акти Кабінету Міністрів України

  (назва, дата та номер, пункт)

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг центри надання адміністративних послуг» (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р)

  Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

  -

  Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

  Рішення Калуської міської ради від 30.07.2020 № 3332 «Про організацію роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради» (зі змінами від 25.02.2021 № 273), від 23.12.2020 № 137 «Про внесення змін до структури виконавчого комітету Калуської міської ради», рішення Калуської міської ради від 20.12.2019 №2826 «Про Управління земельних відносин Калуської міської ради»