Послуги

Місце надання послуги
м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 52 (основний офіс)
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги (у разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк-на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).
Результат надання послуги
Видача рішення Калуської міської ради про надання дозволу виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Або: Відмова (з посиланням на чинне законодавство та мотивацією відмови)

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Заява.

  2. Копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу та ідентифікаційний номер.

  3. Документ, що підтверджує право власності на нерухоме  майно (будівлі та споруди) розташовані на цій земельній ділянці – при наданні земельної ділянки у користування.

  4. Графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування земельної ділянки та її розмір - у разі наявності.

  5. Копія витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі наявності).

  6. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності).

  7. Належним чином засвідчені архівні рішення щодо передачі земельних ділянок громадянам або їх спадкоємцям згідно Декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію земельних ділянок" від 26 грудня 1992 р. N 15-92

  8. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у розмірі земельної частки (паю) та щодо передачі невитребуваних паїв в оренду для використання за цільовим призначенням:

  - сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією  (свідоцтво про право на спадщину; посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай); рішення суду про визнання права на земельну частку (пай) та інші документи, що посвідчують право на земельну частку (пай) передбачені чинним законодавством України;

  Примітка:

  - копія довіреності належним чином засвідчена (у разі коли заява подається уповноваженим представником);

  - перелік документів передбачений п. 9 надається у належним чином засвідчених копіях.

 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України (назва, частина, стаття)

  ст. ст.12, 79¹, 92, 93, 116, 118, 120, 123  Земельного кодексу України

  ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

  Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»

  ст. 25,26, 55 Закону України «Про землеустрій»

  Закон України «Про Державний земельний кадастр»

  Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

  Закон України «Про адміністративні послуги»

  Акти Кабінету Міністрів України

  (назва, дата та номер, пункт)

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг центри надання адміністративних послуг» (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р)

  Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

   

  -

  Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

  Рішення Калуської міської ради від 30.07.2020 № 3332 «Про організацію роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради» (зі змінами від 25.02.2021 № 273), від 23.12.2020 № 137 «Про внесення змін до структури виконавчого комітету Калуської міської ради», рішення Калуської міської ради від 20.12.2019 №2826 «Про Управління земельних відносин Калуської міської ради»