Послуги

Місце надання послуги
м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 52 (основний офіс)
Вартість послуги
Безоплатно.
Термін надання послуги
30 календарних днів з дня отримання управлінням архітектури та містобудування Калуської міської ради комплекту документів, передбаченого пунктом 9
Результат надання послуги
Рішення виконавчого комітету Або: Відмова (з посиланням на чинне законодавство та мотивацією відмови)

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Заява на ім’я міського голови.

  2.Копія документа, що підтверджує проінформованість власника чи балансоутримувача будинку про наміри проведення перепланування чи переобладнання. В разі, якщо балансоутримувачем будинку є його власник, такий документ не подається такий документ не подається. У випадку наявності істотних  заперечень власник будівлі чи балансоутримувач будівлі зобов’язаний в 20-ти денний термін звернутися з цією інформацією в управління архітектури та містобудування Калуської міської ради;

  3. Інформаційна довідка від балансоутримувача з повним переліком приміщень будинку;

  4. Копія паспорта замовника замовника (для фізичних осіб) виписка з Єдиного державного реєстру, якшо замовником виступає юридична особа або фізична особа-підприємець;

  5. Копія правовстановлюючих документів на приміщення або договору найму (оренди) приміщення;

  6. Копія технічного паспорта, завірена власником;

  7. Згода з намірами переобладнання та/або перепланування всіх власників (співвласників), а також повнолітніх мешканців житлового (нежитлового) приміщення, які на правових підставах, передбачених чинним законодавством України, володіють, користуються, розпоряджаються відповідним нерухомим майном (житлового або нежитлового фонду), завірена в установленому порядку;

  8. Проектні пропозиції на перепланування та/або переобладнання приміщення, завірені проектантом;

  9. Копія ліцензії проектної організації (кваліфікаційний сертифікат проектанта);

  10. Копія охоронного договору (в разі якщо будівля є пам’яткою архітектури);

  11. Дозвіл на проведення робіт на пам’ятці місцевого значення, виданий уповноваженим органом з питань охорони культурної спадщини (в разі якщо будівля є пам’яткою архітектури);

  12. Фото фіксація внутрішнього та зовнішнього вигляду приміщення;

  13. Згода власників всіх суміжних приміщень, а також власників (їх уповноважених представників) більшої половини із загального числа приміщень будинку. У разі зміни функціонального призначення приміщення під заклад громадського харчування та/або розважальний заклад необхідною є згода власників приміщень (їх уповноважених представників) більше 90 відсотків від загального числа приміщень будинку;

 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  ЗакониУкраїни

  ч.1 ст..52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст.8, ст.18,ст.19,ст.100,ст.Житлового кодексу Української РСР

  Акти Кабінету Міністрів України

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг центри надання адміністративних послуг» (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 №969-р)

  Акти центральних органів виконавчої влади

  ДБН В.2.2-15-2005 року «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт»

  Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

  Рішення Калуської міської ради від 30.07.2020 № 3332 «Про організацію роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради» (зі змінами від 23.12.2020 № 139 та), від 23.12.2020 № 137 «Про внесення змін до структури виконавчого комітету Калуської міської ради», рішення Калуської міської ради №3139 від 28.05.2020 року «Про затвердження нової редакції  Положення про управління архітектури та містобудування Калуської міської ради», Рішення Калуської міської ради №66 від 08.04.2016 «Про Положення про порядок переведення житлових будинків, приміщень (квартир) у нежитлові та навпаки».