Послуги

Місце надання послуги
м.Калуш, вул.Євшана,9
Вартість послуги
Адміністративна послуга надається безоплатно
Термін надання послуги
Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами ( у разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, заявник може подати такі документи протягом трьох місяців). В разі звернення за призначенням допомоги внутрішньо переміщеної особи – 10 днів після прийняття рішення відповідною комісією.
Результат надання послуги
Призначення державної допомоги / відмова у призначенні державної допомоги

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Для призначення державної соціальної допомоги подаються такі документи:

  заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг  згідно додатку (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

  згода на обробку персональних даних згідно додатку;

  1. копія паспорта або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;
  2. копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
  3. оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
  4. довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;
  5. копія рішення суду про усиновлення дитини;
  6. довідка про місце проживання особи інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;
  7. довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.
  8. Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

  Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається

  копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника);

   копія рішення суду про визнання особу з інвалідністю з дитинства недієздатним;

  копія рішення суду про призначення опікуна особу з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

       У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, заявник повинен подати їх до управління «Центр надання адміністративних послуг» протягом трьох місяців з дня звернення за призначенням допомоги.

          Копії документів подаються з пред’явленням оригіналів.

         В разі якщо одержувач допомоги має бажання змінити спосіб виплати призначеної допомоги подається  заява про зміну способу  виплати призначеної допомоги довільної форми (примірний зразок згідно додатку).

 • Форми документів для попереднього заповнення
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України  “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з  інвалідністю ” від 16.11.2000 № 2109-IІІ

  Постанова КМУ від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30.04.2002р.№ 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної  соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з  інвалідністю»

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920

  Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від29.06.2016 р. № 125 «Про міську комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».