Послуги

Місце надання послуги
м.Калуш, вул.Євшана,9
Вартість послуги
Адміністративна послуга надається безоплатно
Термін надання послуги
У разі надходження заяви на призначення державної соціальної допомоги на догляд від осіб зазначених у п.1 та п.2 розділу 8 даної інформаційної картки - не пізніше 10 днів після надходження на подані запити необхідної для призначення допомоги інформації. У разі надходження заяви на призначення державної соціальної допомоги на догляд від осіб зазначених у п.3 розділу 8 даної інформаційної карт
Результат надання послуги
Призначення державної допомоги на догляд/ відмова у призначенні державної допомоги на догляд

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг  згідно додатку (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

     декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги згідно додатку (для осіб, зазначених у пунктах 1 і 2 розділу 8 даної інформаційної картки) ;

     згода на обробку персональних даних згідно додатку;

     копія паспорта кожної особи, що входить до складу сім’ї ( при зверненні за допомогою вперше або заміні паспорта);

     копія довідки  про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків кожної особи, що входить до складу сім’ї (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

      копія трудової книжки;

      копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

      копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

      копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою ( для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

      довідка з Фонду соціального страхування про відсутність відшкодування витрат на догляд; 

      висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду).

  Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги.

          У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, заявник повинен подати їх до управління «Центр надання адміністративних послуг» протягом трьох місяців з дня звернення за призначенням допомоги.

          Копії документів подаються з пред’явленням оригіналів.

          В разі якщо одержувач допомоги має бажання змінити спосіб виплати призначеної допомоги подається заява про зміну способу  виплати призначеної допомоги  довільної форми (примірний зразок згідно додатку).

 • Форми документів для попереднього заповнення
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV

  Постанова КМУ від 02.04.2005р. №261 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю  і державної соціальної допомоги на догляд”;

  Постанова КМУ від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»

  Наказ Міністерства праці та  соціальної політики України  «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги” № 345 від 19.09.06;

  Наказ Міністерства соціальної політики України   від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920

  Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від29.06.2016 р. № 125 «Про міську комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».