Послуги

Місце надання послуги
76004, м. Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського, 21
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
30 календарних днів з дня одержання заяви та документів
Результат надання послуги
Розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  • заява (клопотання) (примірна форма додається);
  • графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки;
  • копії документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на земельній ділянці;
  • для юридичної особи: засвідчена у встановленому порядку копія установчих документів; для громадянина: копія документа, що посвідчує особу;
  • копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України – для юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства іноземної держави;
  • у разі подання документів представником (законним представником) суб’єкта звернення пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

  Примітка:

  Пакет документів подається адміністратору центру надання адміністративних послуг.

  Копії документів подаються разом з оригіналами (для звірки).

  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань формується адміністратором центру надання адміністративних послуг.

 • Форми документів для попереднього заповнення
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Земельний кодекс України 

  Закон України «Про землеустрій»

  Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

  Закон України «Про адміністративні послуги»

  Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

  Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»

  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

  Закон України «Про Державний земельний кадастр»

  Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»