Послуги

Місце надання послуги
76004, м. Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського, 21 каб. 712
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
10 календарних днів з дня одержання заяви та документів
Результат надання послуги
Видача сертифіката Лист про відмову, із зазначенням обґрунтованих причин відмови

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  • заява (примірна форма додається);
  • довіреність;
  • для юридичної особи: засвідчена у встановленому порядку копія установчих документів; для громадянина: копія документа, що посвідчує особу;
  • у разі подання документів представником (законним представником) суб’єкта звернення пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження;
  • копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві, завірена належним чином;
  • копія договору купівлі-продажу на племінні (генетичні) ресурси власного чи невласного виробництва для відтворення, завірені належним чином;
  • копії платіжних документів та акт прийому - пуредачі на племінні (генетичні) ресурси власного чи невласного виробництва для відтворення, завірені належним чином;
  • дані племінного обліку, що використовуються при заповненні сертифікату племінних (генетичних) ресурсів (на електронних носіях);

   

  Примітка:

  Пакет документів подається адміністратору центру надання адміністративних послуг.

  Копії документів подаються разом з оригіналами (для звірки).

 • Форми документів для попереднього заповнення
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України

  Закон України «Про адміністративні послуги»

  Закон України «Про племінну справу у тваринництві» 

  Акти Кабінету Міністрів України

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 №969-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» 

  Акти центральних органів виконавчої влади

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 року № 629 «Про затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2011 року № 1422/20160

  Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

  Наказ департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації «Про відповідального за облік, видачу, зберігання та витрачання бланків сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів» від
  19 червня 2020 року № 16