Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

Звернення до виконавчих органів міської ради

<<< Повернутись на попередню сторінку

Керуючий справами  виконавчого комітету міської ради ПОСТОЛОВСЬКА Мар’яна-Божена

Забезпечує виконання Законів України, Указів і Розпоряджень Президента України, Постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної і міської рад, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень голови облдержадміністрації і міського голови, рекомендацій постійних комісій міської ради. Організовує роботу структурних підрозділів виконавчого комітету, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету, сприяє організації підготовки сесій міської ради, доведення прийнятих рішень до виконавців.


Звернення #1: | 2018.06.01 | публічне

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», надайте інформацію стосовно штатної чисельності працівників загального відділу, перелік посад і освіту спеціалістів, які займають ці посади і оприлюдніть прямі посадові обов'язки начальника загального відділу.

Людмила Даниляк

Відповідь:

На ваше електронне звернення № 16281 від 01.06.2018 року повідомляємо таке. Чисельність загального відділу виконавчого комітету Калуської міської ради становить 8 штатних одиниць, з яких: 1 спеціаліст І категорії, 6 головних спеціалістів, 1 начальник відділу. Освіта працівників відділу: 1. Начальник відділу – повна вища, Міжнародний науково-технічний університет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «магістр права» , Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, магістр державної служби. 2. Головний спеціаліст – повна вища, Приватний ВНЗ «Галицька академія», спеціальність «Економіка підприємства». 3. Головний спеціаліст – повна вища, Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Приладобудування». 4. Головний спеціаліст – повна вища, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», там же магістр державної служби. 5. Головний спеціаліст – повна вища, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, спеціальність «Правознавство», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, магістр державної служби. 6. Головний спеціаліст – повна вища, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, спеціальність «Правознавство», Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 7. Головний спеціаліст – базова вища, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Інформаційна безпека». 8. Спеціаліст І категорії - повна вища, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність». Завдання та обов’язки начальника загального відділу згідно з посадовою інструкцією: 1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює їх роботу, складає плани роботи відділу, розробляє посадові інструкції працівників відділу. 2. Забезпечує організацію діловодства в загальному відділі виконавчого комітету міської ради відповідно до Регламенту виконавчого комітету Калуської міської ради, Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Калуської міської ради, Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, державних стандартів з організаційно-розпорядчої документації та інших нормативних документів. 3. Надає методичну допомогу з організації діловодства та стану роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах міської ради. 4. Відповідає за попереднє опрацювання документів, адресованих міському голові. 5. Аналізує та узагальнює довідки, звіти, інформацію з питань діловодства, контролю за термінами виконання документів, роботи зі зверненнями громадян. 6. Узагальнює стан виконавської дисципліни у виконавчих органах та комунальних підприємствах міської ради при виконанні розпорядчих документів органів влади вищого рівня, розпоряджень та доручень міського голови, про що інформує керуючого справами виконавчого комітету міської ради. 7. Розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення діловодства, роботи зі зверненнями громадян, організації контролю за виконанням розпорядчих документів органів влади вищого рівня та розпорядчих документів з діяльності виконавчого комітету міської ради. 8. Готує і передає справи на збереження до архівного відділу міської ради. 9. Координує роботу відділу з іншими виконавчими органами та комунальними підприємствами міської ради. 10. Працює з документами, яким присвоєно гриф “Для службового користування”. 11. Відповідає за збереження та використання печаток загального відділу, штампів та бланків виконавчого комітету Калуської міської ради. 12. Подає відповідно до чинного законодавства пропозиції керівництву про призначення, звільнення та переміщення з посад працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень. 13. Забезпечує організацію обліку запитів на інформацію відповідно до п.3 ст.14 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. 14. Організовує роботу із захисту документів, яким присвоєно гриф “Для службового користування” відповідно до чинного законодавства. 15. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників відділу, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі. 16. Дає в межах своїх повноважень доручення, організовує та контролює їх виконання. 17. Виконує інші доручення, покладені на нього керівництвом виконавчого комітету міської ради.


Звернення #2: | 2020.03.26 | публічне

Доброго дня. Після засідання опікунської ради в березні вам, у виконком, мали би передати також на розгляд заяву від мого імені щодо дозволу на продаж квартири від імені малолітніх дітей з подальшим придбанням іншого житла. Чи є вже рішення виконавчого комітету? Дякую

Леся Богдан

Відповідь:

Шановна п.Лесю! Розглянувши Ваше електронне звернення від 26.03.2020 №24047 повідомляємо наступне. 24.03.2020 року відбулося засідання виконавчого комітету міської ради на якому розглядалось питання про висновки комісії з питань захисту прав дитини та прийнято відповідне рішення. Витяги з даного рішення щодо Ваших питань Ви отримали 30.03.2020 року.


Звернення #3: | 2019.03.21 | публічне

Прошу повідомити мене офіційно, на якій підставі центром надання адміністративних послуг при оформленні паспорта у формі ID-картки стягується окрім адміністративного збору додатково і державне мито! Додатково повідомляю, що справляння державного мита в Україні регулюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" №7-93 від 13.01.1993 року, яким, в тому числі, передбачено стягнення державного мита за оформлення паспорта, але виключно у двох випадках: якщо він оформлюється замість втраченого або пошкодженого. Звертаю також увагу на некомпетентність керівника зазначеного закладу і на її правову необізнаність, а також на неадекватну реакцію на справедливі зауваження, адже, коли я особисто намагався роз'яснити керівнику ЦНАП Марій Н.П. різницю між значеннями слів "пошкоджений" і "недійсний", вона, не бажаючи вести подальший діалог зі мною, нахамила мені, сказавши, що в мене мабуть немає роботи, що такими дурницями займаюсь. У зв'язку з наведеним, прошу розібратись у ситуації, надати мені відповідь на основне поставлене запитання, а також провести належну перевірку працівників ЦНАП на їх професійну придатність і надалі добирати кадри з числа відповідних спеціалістів, які мають відповідну кваліфікацію і спроможні виконувати належним чином, в тому числі, з дотриманням чинного законодавства України, покладених на них обов'язків. З повагою Сметаніков Андрій.

Андрій Сметаніков

Відповідь:

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради повідомляє, що обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку: • зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження); • виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; • непридатності паспорта для подальшого використання; • досягнення 25- чи 45-річного віку особою, яка має паспорт зразка 1994 року (за бажанням). здійснюється відповідно типової інформаційної картки адміністративної послуги, переданої Калуським РВ УДМС. Для оформлення паспорта громадянина України особа подає: 1) заяву-анкету за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 № 1279 (формується та роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру працівником територіального підрозділу ДМС); 2) паспорт, що підлягає обміну; 3) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну; 4) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита (у разі обміну у зв’язку з непридатності паспорта для подальшого використання); 5) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб); 6) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб); 7) довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття - за умови реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів або отримання повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера); документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті: 7) про місце проживання - довідку про реєстрацію місця проживання особи або довідку про зняте місце проживання (за зразками наведеними у додатках 13, 16 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою КМУ № 207 від 02.03.2016) або довідку про реєстрацію місця проживання (видану до 04.04.2016 за зразком наведеним у додатку 11 до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних документів, затвердженого наказом МВС від 22.11.2012 № 1077) – за наявності. Відомості про реєстрацію місця проживання вносяться відповідно до даних внесених до паспорта що підлягає обміну; 8) про народження дітей — свідоцтва про народження дітей (за наявності); 9) про шлюб і розірвання шлюбу — свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт (за умови укладення шлюбу або реєстрації акту цивільного стану про його розірвання після видачі паспорта який обмінюється); 10) про зміну імені — свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт (за умови укладення шлюбу або реєстрації акту цивільного стану про його розірвання після видачі паспорта який обмінюється). Вимагати будь-які інші документи, окрім зазначених у типовій інформаційній картці, забороняється Законом України «Про адміністративні послуги». Адміністратор Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради коректно відповідав на поставлені питання та надавав вичерпні відповіді щодо переліку документів, які надаються для оформлення відповідної адміністративної послуги, а також правильно сформував пакет документів, долучених до заяви-анкети обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку з непридатностю паспорта для подальшого використання. Рекомендуємо звернутися до територіального підрозділу РВ УДМС, щодо роз’яснень про підстави сплати державного мита при обміні паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку непридатностю паспорта для подальшого використання.


Звернення #4: | 2019.03.05 | публічне

Добрий день, підскажіть чи Встановлено в м. Калуш мінімальна вартість місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна , що має встановлюватися органом місцевого самоврядування?

Людмила Глуханюк

Відповідь:

На Ваше електронне звернення 1 від 05.03.2019р. щодо мінімальної вартості місячної орендної плати за 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна на території м. Калуша повідомляємо, що Калуською міською радою чи її виконавчим комітетом така вартість не встановлювалася.


Звернення #5: | 2018.08.27 | публічне

Доброго дня, у дворі будинку 30 по вул. Б.Хмельницького знаходиться вже більше місяця в аварійому стані дитяча качеля (зламалася металева вісь і звисає над двома качелями), а також незакріплений і хитається дитячий деревяний майданчик(лазанка). Крім того, дитяча пісочниця прогнила і наполовину вже зруйнувалася. Дитяча споруда (грибочок)має зруйновані лавочки для сидіння. Всі ці об'єкти разом із металевими трубами для вибивання килимів потребують фарбування, оскільки стоять непофарбованими багато років. Згідно проекту кварталу, територія, на якій розташовані всі ці об'єкти, до прибудинкової території будинку 30 не включені, оскільки вони знаходяться за дорогою, яка, за твердженнями головного архітектора м. Калуша, не може бути включена до складу прибудинкової території будинку 30 по вул. Б.Хмельницького. Виникає питання - хто, на разі, обслуговує дані об'єкти і є відповідальним за їх стан? Прошу надати відповідь на чиєму балансі зараз перебуває дитячий майданчик у нашому дворі? хто повинний його утримувати в належному стані? Хто буде нести відповідальність за нещасні випадки, що можуть статися через аварійний стан металевої качелі та дерев'яної лазанки? А також прошу відповідальних осіб вжити заходів щодо приведення дитячого майданчика в безпечний стан та подальшого його належного утримання, зокрема фарбування. Фото зруйнованої качелі, пісочниці, грибка тощо викладу на Калуському порталі для наочності. Наперед вдячна за швидке реагування та забезпечення безпеки наших дітей.

Оксана Іванців

Відповідь:

Розглянувши Ваше електронне звернення щодо облаштування дитячого майданчика у дворі буд. № 30 вул.Б.Хмельницького та повідомляє наступне. Місця облаштування дитячих майданчиків визначає комісія, в складі депутатів Калуської міської. Управлінням житлово-комунального господарства Калуської міської ради на розгляд комісії буде винесено пропозицію щодо облаштування у 2019 році дитячого майданчика в дворі буд. № 30 вул.Б.Хмельницького.


Звернення #6: | 2018.02.23 | публічне

Керуючись ЗУ "Про доступ до публічної інформації" прошу надати мені копію рішень КМР про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по земельній ділянці 2610400000:08:008:0003, а також рішення КМР про передачу у оренду та згодом у власність земельної ділянки 2610400000:08:008:0003.

Оксана Іванців

Відповідь:

Шановна Оксано Олегівно! На Ваше звернення від 23.02.2018р. копії рішень Калуської міської ради були відправлені Вам на вашу поштову адресу.: - від 25.06.2002р. № 22 «Про вилучення земельних ділянок, затвердження матеріалів інвентаризації, проектів відведення та надання земельних ділянок в оренду» стосовно підприємця Дуди І.А.; - від 14.04.2011р. № 264 «Про надання підприємцю Дуді І.А. дозволу на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»; - від 30.06.2011р. № 370 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення підприємцю Дуді І.А.».


Звернення #7: | 2017.01.27 | публічне

БХмельницького 60 перший під*їзд постійно смердить каналїзацією. коли буде наведено порядок? скільки ще мусимо терпіти той сморід і дихати ним?

наталія кравець

Відповідь:

На електронне звернення від 27.01.2017 року Кравець Н., яка проживає на вул.Б.Хмельницького,60 щодо затоплення підвального приміщення повідомляю про те, що затоплення підвалу, а саме першого під»їзду виникло з приводу забитої дворової каналізаційної мережі. Службою КП «Водотеплосервіс» дані роботи виконано. Працівниками дільниці № 2 проведено чистку підвального приміщення.


Звернення #8: | 2017.01.24 | публічне

сьогодні 23 січня 2017р проходила з сином медогляд на призовній дільниці.Хочу отримати відповідь на питання про своєчасність приходу лікарів на дільницю а саме терапевт Козіна Ольга Вікторівна приступила до роботи об 11 00год

Наталія Кравець

Відповідь:

На Ваше електронне звернення від 24.01.2017 р. інформуємо, що 23.01.2017 р. медична комісія не працювала. Медична комісія працює у вівторок та четвер. Козіна Олена Вікторівна з’явилась на комісію 24.01.2017 р. об 11.00 год., так як з 9.00 до 10.30 год. знаходилась в дитячій поліклініці. Взято письмове пояснення у лікаря Козіної О.В. Зроблено попередження про необхідність дотримання графіку прийому медичної комісії у військкоматі


Звернення #9: | 2016.12.15 | публічне

Прошу невідкладно оприлюднити на сайті Калуської міської ради Декларації про доходи депутатів міської ради цього скликання (на даний момент - 2014, 2015 рр.) як цього вимагає законодавство, зокрема підпункт б) п.1 ч.1 ст.3 ЗУ "Про запобігання корупції":(Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:...народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;...", а також ст. 10-1 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" Додатки 1. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26 2. http://nazk.gov.ua/sites/default/files/dodatok_2-4.pdf

Ігор Ткач

Відповідь:

Розглянувши електронне звернення від 15/12/20016 р. повідомляємо, що відповідно до п.2 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та його заступників, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів - керівників апаратів, керівників інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх заступників, членів колегіальних державних органів (комісій, рад), сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її утворення), районної, обласної ради та їх заступників, керівників виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та їх заступників, секретаря сільської, селищної, міської ради, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційному веб-сайті відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування на строк не менше одного року. У разі відсутності офіційного веб-сайту такі відомості оприлюднюються шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування протягом 30 днів з дня подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Оприлюдненню підлягають усі відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, крім відомостей, що віднесені цим Законом до інформації з обмеженим доступом. Отже депутати міської ради не зобов’язані оприлюднювати відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014, 2015 рр.


Звернення #10: | 2016.09.21 | публічне

Прошу повідомити, коли відбуватимуться засідання постійних депутатських комісій у вересні, що традиційно передують пленарному засіданню сесій міської ради. Прошу пояснити, чому відсутня на сайті інформація про час і місце їх засідань, що перешкоджає реалізації права громадян затвердженого у частині 16, статті 46 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні". Прошу виправити зазначений недолік в організаційній роботі, і оприлюднити на сайті розклад засідань постійних комісій Калуської міської ради, їх склад, тощо.

Надя Мельникова

Відповідь:

Шановна Надіє Олександрівно! На Ваше електронне звернення від 21.09.2016 року про надання інформації щодо засідань постійних комісій міської ради, повідомляємо, що починаючи з жовтня 2016 року, на офіційному веб-сайті міської ради постійно розміщується графік. Інформація доступна у розділах «Новини» та «Міська рада. Постійні комісії».

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko